Ulike mesterskap

Å være med på en konkurranse er noe ganske annet enn bare å kjøre sin radiostyrte bil på asfalten utenfor huset. Banene er spesiallaget for bilene, og gir dem utløp for sitt fulle potensiale. Rundt om i landet finnes det RC-baner tilknyttet de ulike klubbene, som gjør det langt mer spennende å kjøre. Banene som bruke til kjøring av radiostyrte biler er som miniversjoner av baner som brukes i forskjellige typer bilsport.

En typisk bane er en asfaltbane, lik den Lørenskog Modellbilklubb har. Banen er for banebiler, også kalt track-biler. En smal og høy bygning fungerer som en kjøreplattform, hvor førerne står og nyter en god oversikt alt som skjer på banen. Her har de også tak over hodet. Nedenfor står ofte en mekaniker i det som kalles «pit’n». En stiplet linje viser hvor inngangen til «pit’n» er, hvor biler som trenger det kan få påfyll av drivstoff.

Lurt å melde seg på tidlig

På slike baner er det ofte ikke mer enn 10 biler på banen samtidig. Det arrangeres alle mulige slags mesterskap for radiostyrte biler rundt om, og vi kan nevne NM, Norges Cup og diverse nordiske mesterskap. Det er alltid en del dugnadsånd og frivillig innsats som inngår i å få konkurranser på fote. Modellbilførere stiller selv opp som dommere, løpsledere, kioskvakter, tidtakere, etc. Drift av de ulike klubbene består også av en del frivillighet.

Det vil alltid finnes konkurranser å delta på, og det er også muligheter for å direktestrømme resultater på nett. Miljøet for radiostyrt bilsport i Norge er godt etablert på Internett. Ønsker du å melde deg på en konkurranse er det ofte noe som må gjøres en uke innen løpet. Betaling gjør du når du sjekker inn på løpsdagen. Du gjør uansett lurt i å melde deg på så fort du vet du vil delta, slik at det blir lettere for arrangørene.